VO2max test

Zjistěte jaké množství kyslíku Vaše tělo dokáže přijímat, transportovat a využívat. Tzv. Hodnota hodnota VO2max udávaná v ml/kg/min nebo jednotkách absolutní spotřeby ml/min bývá trenéry a fyziology skloňována jako ukazatel aerobní zdatnosti trénovanosti a kondice.


Vyšší hodnoty VO2max pro naše tělo znamenají vyšší dodávku kyslíku pro pracující svaly, srdce, plíce a mozek. Díky tomu naše tělo dokáže podávat vyšší výkon po delší dobu a ve vyšší intenzitě.

Špičkoví sportovci dosahují hodnoty VO2max u mužů přes 75 ml/kg/min, u žen přes 60 ml/kg/min.

Průměrná hodnota VO2max u běžné populace u mužů 45 ml/kg/min, u žen 35 ml/kg/min.

 

Neočekávaný pokles VO2max může být známkou únavy, nebo přetrénovaní.


Jak test probíhá?

Test probíhá do maximálního úsilí, stupňovitou metodou se speciální O2 maskou na vlastním silničním kole, nebo běhátku. 

Delká testu trvá kolem  15-20 min, celková doba v laboratoři je cca 60min.


Doplňující informace z testu jsou:

Dynamické ventilační parametry (dechová frekvence, minutová ventilace, dechové objemy, tepový kyslík)

Statické ventilační parametry (objem plic FVC, dynamika výdecu FEV1,…)

Antropometrické ukazatele (hmotnost, výška, %tuků, %svalů)

Hodnota klidového metabolismu (kcal/kj)

Hodnoty krevního tlaku před a po výkonu