Test limitací sportovní výkonnosti

K čemu slouží testování limitací?

Klasické sportovní testy, jako zátěžový test se zjišťováním hodnot kapilárního laktátu, nebo VO2max, jsou stále velmi cennými zdroji informací pro sledování výkonnostní úrovně a určování tréninkových pásem. Jejich nevýhodou ale zůstává fakt, že nám dávají informace pouze v obecném pohledu na výkon a nedokážou blíže specifikovat, který z funkčních systémů (svalový, oběhový, dechový) vykonává svou úlohu s nejmenším efektem. Testování sportovních limitací, tak vlastně není o zjišťování dosahovaných maxim, ale o nalezení pomyslného „nejslabšího článku na řetězci našeho výkonu v orgánové rovině“.

O testování limitací se také můžete dočíst jako o tzv. testování nevýkonu apod.

Dobrou zprávou zůstavá, že díky novým tréninkovým postupům dokážeme efektivně a cíleně diagnostikované funkční limitace redukovat, nebo zcela eliminovat.


Jak testování limitací probíhá?

Testování limitací probíhá v podobném duchu, jako klasický stupňovaný test (laktát, VO2max…), ve kterém sledujeme průběžné reakce organismu na stupňující se zátěž, s tím rozdílem, že u testování limitací sledujeme také reakce organismu na přerušení zatížení, resp. reakci na pasivní 1 minutový odpočinek mezi jednotlivými stupni zátěže.  Právě pasivní fáze, je zásadní chvílí pro sledování kompenzačních a zotavných procesů v organismu, které funkční limitace prozradí.

 

Testování je relativně dlouhé a trvá mezi 60 až 90 minutami, provádí se na profesionálním cyklistickém trenažéru, na který si sportovec upíná své silniční nebo horské kolo, pro běžce máme připravné  běhátko. Před samotným testem probíhá úvodní konzultace, včetně zdravotní a sportovní anamnézy, měření krevního tlaku a antropometrie.


Co Vám testování funkčních limitací poví?

  • Který ze systému (svalový, oběhový, dechový) vykonává svou úlohu s nejmenším efektem
  • Jak se můžete na tyto funkční nedostatky správně zaměřit
  • Průběžné hodnoty Svalové  extrakce (SmO2) a Arteriální saturace (SpO2)
  • Průběžné hodnoty distribuované krve do pracujících svalů (THb)
  • Určení tréninkových pásem (tepy, watty, %FTP)
  • Klidové a pozátěžové hodnoty krevního tlaku
  • Antropometrické ukazatele % tuků, % svalů, Viscerálního tuku…


Kdy je správný čas na testování?

  • V přípravném i závodním období pro maximální efektivitu tréninkového procesu
  • V případě výkonnostní stagnace, nebo poklesu výkonnosti
  • Pro průběžné sledování fyziologické adaptace na tréninkový proces