Test laktátové křivky

K čemu slouží tento  test?

Test laktátové křivky slouží ke zjištění funkčních a výkonnostních hodnot organismu. Výsledná data jsou důležitým ukazatelem pro správně řízený trénink a Vaše příprava se tak stává o mnoho efektivnější. Údaje oceníte Vy i Váš kondiční trenér.


Jak zátěžový test probíhá?

IMG_0540Zátěžový test, je poměrně fyzicky náročný. Jedná se sledování odezvy organismu na nízkou až maximální intenzitu zatížení. Ve většině případů trvá mezi 30 až 45 minutami a provádí se na vlastním silničním (MTB) kole, nebo na běhátku, díky čemuž dosahujeme maximálně autentických podmínek, jako v reálném prostředí. Nedílnou součástí je průběžné odebírání kapilárních vzorků krve pro zjištění hladin laktátu a následného vykreslení tzv. Laktátové křivky.

 


Co všechno Vám testování poví?

 • Tepové i wattové hodnoty prahu aerobního a anaerobního (dále AP, ANP)
 • Přepočet wattů na kilogram hmotnosti na úrovni AP a ANPDSCN3513
 • Maximální výkon
 • Maximální výkon v přepočtu na kilogram hmotnosti
 • Určení tréninkových zón
 • % podkožního tuku
 • % svalové tkáně
 • Hodnotu viscerálního tuku
 • Hodnoty krevního tlaku (před i po výkonu)
 • Určení bazálního metabolizmu (vhodné pro tvorbu výživového plánu)
 • Zhodnocení a tréninkové doporučení pro nadcházející období

 


Kdy je správný čas na testování?graf testy

 • Ve chvíli, kdy se rozhodnete plně soustředit na svůj trénink a přípravu
 • Pro sledování výkonnostního posunu během přípravy a v sezóně
 • Pro porovnání výkonnosti s loňskou úrovní
 • V případě neobjasnitelného poklesu výkonnosti (podezření na přetrénování)