Komplexní fyziologický test

Poznejte své výkonnostní slabiny a funkční limitace,

jen tak se  dokážete v tréninku zaměřit na to podstatné.

Hloubkový test postavený na protokolu 5-1-5 kombinující údaje z laktátové křivky, Ventilačních parametrů (VO2) a MOxy monitoringu (SmO2, THb) pro kompletní fyziologický profil!

 


Jak testování limitací probíhá?

Testování limitací probíhá v podobném duchu, jako běžný stupňovitý, nebo rampovitý test (laktát, VO2max…), ve kterém sledujeme průběžné reakce organismu na stupňující se zátěž, s tím rozdílem, že u testování limitací sledujeme také reakce organismu na přerušení zatížení, resp. reakci na pasivní 1 minutový odpočinek mezi jednotlivými stupni zátěže.  Právě pasivní fáze, je zásadní chvílí pro sledování kompenzačních a zotavných procesů v organismu, které funkční limitace prozradí.

 

Testování je relativně dlouhé a trvá mezi 60 až 90 minutami, provádí se na profesionálním cyklistickém trenažéru, na který si sportovec upíná své silniční nebo horské kolo, pro běžce máme připravné  běhátko. Před samotným testem probíhá úvodní konzultace, včetně zdravotní a sportovní anamnézy, měření krevního tlaku a antropometrie.


Co Vám testování funkčních limitací poví?

 • Který ze systému (svalový, oběhový, dechový) vykonává svou úlohu s nejmenším efektem
 • Jak se můžete na tyto funkční nedostatky správně zaměřit v tréninku
 • Aerobní práh AP, Anaerobní práh ANP, maximální vytrvalostní výkon
 • Ventilace – VO2, VO2max, tepový kyslík, dechové objemy a frekvence
 • Průběžné hodnoty Svalové  extrakce (SmO2) a Arteriální saturace (SpO2)
 • Průběžné hodnoty distribuované krve do pracujících svalů (THb)
 • Určení tréninkových pásem (tepy, watty, %FTP, tempo na km/min…)
 • Klidové a pozátěžové hodnoty krevního tlaku
 • Antropometrické ukazatele % tuků, % svalů, Viscerálního tuku…

 


Kdy je správný čas na testování?

 • V přípravném i závodním období pro maximální efektivitu tréninkového procesu
 • V případě výkonnostní stagnace, nebo poklesu výkonnosti
 • Pro průběžné sledování fyziologické adaptace na tréninkový proces