Kombinovaný test

K čemu kombinovaný test slouží?

Kombinace VO2max testu a Testu laktátové křivky je vhodná pro zjištění hlavních funkčních parametrů a celkovou úroveň výkonnosti.

Díky ventilačním VO2 parametrům a parametrům z laktátové křivky získáváme informace o úrovni adaptace organismu na vytrvalost, silovou vytrvalost a anaerobní kapacitu. 

 


Co všechno Vám testování poví?

 • Aerobní kapacitu VO2max
 • Ventilační parametry (dechové objemy, kvalitu dýchání v zátěži)
 • Vitální kapacitu plic FVC a dynamiku výdechu FEV1
 • Tepové a wattové hodnoty prahu aerobního a anaerobního (dále AP, ANP)
 • Přepočet wattů na kilogram hmotnosti na úrovni AP a ANP
 • Maximální výkon
 • Maximální výkon v přepočtu na kilogram hmotnosti
 • Určení tréninkových zón (tepy, watty, %FTP)
 • % podkožního tuku
 • % svalové tkáně
 • Hodnotu viscerálního tuku
 • Hodnoty krevního tlaku (před i po výkonu)
 • Určení klidového metabolizmu (vhodné pro tvorbu výživového plánu)
 • Zhodnocení a tréninkové doporučení pro nadcházející období

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jak testování probíhá?

Kombinovaný test je postaven na stupňovitém protokolu od nízké do maximální intenzity. Ve většině případů trvá mezi 30 až 45 minutami a provádí se na vlastním silničním, nebo MTB kole, nebo na běhátku, díky čemuž dosahujeme maximálně autentických podmínek, jako v terénním prostředí. Nedílnou součástí je nasazení speciální O2 masky a průběžné odebírání kapilárních vzorků krve pro vykreslení tzv. Laktátové křivky.